Overwinterende ganzen en zwanen

In Nederland komen veel ganzen en zwanen voor, vooral in de winter. Dan overwinteren veel soorten in grote getalen in onze voedselrijke polders.

Wintergasten bekijken in Zeeland

Blog over vogels kijken in Zeeland in de winter. Deze keer een bezoek aan de Brouwersdam en Prunje polder om wintergasten als Zwarte ruiter, Drieteenstrandloper, IJseend en Roodkeelduiker te bekijken.