Overwinterende ganzen en zwanen

In Nederland komen veel ganzen en zwanen voor, vooral in de winter. Dan overwinteren veel soorten in grote getalen in onze voedselrijke polders.