Mooie ochtend in de Hollandse Biesbosch

Op zaterdag 19 maart had ik een excursie op de Tongplaat in de Biesbosch. De Biesbosch is natuurlijk een groot nationaal park, maar dat is opgedeeld in verschillende deelgebieden met ieder weer een wat verschillend eigen karakter. De Tongplaat hoort bij de Dordtse Biesbosch (je hebt ook nog de Sliedrechtse Biesbosch, de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Dordtse Biesbosch). De excursie was georganiseerd door de vogelwerkgroep. Ik was zo vroeg wakker dat ik voor de excursie zelf ook alvast een rondje liep. Het was prachtig zonnig weer, en er was veel te horen en zien. Het was voor mij een nieuw gebied, en ik vond het leuk om eens op een ander stukje Biesbosch te komen dan waar ik zelf meestal naartoe ga (de Noordwaard in de Brabantse Biesbosch).

Tongplaat

De Tongplaat is een voormalige landbouwpolder, maar sinds 2012 heeft de natuur hier weer vrij spel gekregen. Het getij is terug in het gebied, en er is een korte wandelroute ( ca. 4km) om de vele vogels in het gebied te bewonderen. Op het uitkijkpunt langs de Merwede kun je goed uitkijken over het gebied en de rivier. Regelmatig is hier een Zeearend te zien, dat geluk had ik deze ochtend ook! Ver weg helaas, maar heb er een gezien. Op de rivier waren ook aardig wat Grote Zaagbekken te zien, maar ook deze zaten wat te ver weg voor goede foto’s. Alsnog is het genieten van het landschap in de opkomende zon en de wat minder schuwe vogels die wel wat dichterbij te bekijken zijn.

In de vogelkijkhut was veel te zien, maar ook op een wat grotere afstand. Er zaten verschillende soorten ganzen, veel soorten eenden en wat steltlopers als de Kievit en Kemphaan. Het leukste was dat er tussen de grote groep Wintertalingen een aantal Zomertalingen zaten. Zomertalingen overwinteren ten zuiden van de Sahara, en komen in vrij kleine aantallen in Nederland broeden in de zomer. Sinds 1950 is het aantal Zomertalingen met zo’n 90% afgenomen. De intensivering van de landbouw, verlaging van het waterpeil en het te vroeg maaien van slootkanten maakt dat er vrij weinig geschikt habitat overblijft. Ze hebben graag moeraslandschap of plas-dras weides als broedgebied. De Zomertaling mannetjes zijn vooral goed herkenbaar aan de opvallende kop, zij hebben een bruine kop met een duidelijke witte wenkbrauwstreep. Hieronder kun je ze op de foto’s vinden in het water vlak voor de slikplaat.

Wat wel mooi dichtbij zat voor foto’s, dat waren vele zangvogels die al goed actief waren en prachtig in het zonnetje poseerden. Hieronder een kleine selectie van deze vogels. Terwijl er al volop Tjiftjaffen aan het zingen waren om zich klaar te maken voor het broedseizoen, was er ook nog een grote groep Koperwieken aan het foerageren.

De Koperwieken broeden niet in Nederland, maar een aantal overwinteren in Nederland of zijn op doortrek van en naar zuidelijkere overwinteringsgebieden te zien. Tussen april en juni broeden zij voornamelijk in naaldbossen in het noorden van Europa. Ze horen bij de lijsterachtigen en lijken qua bouw dus op de Merel, maar ze zijn een stuk kleiner. Ook hebben ze kenmerkende witte wenkbrauwstrepen en mondstrepen. En de naam verraad het belangrijkste kenmerk. Bij de wieken hebben ze op de flanken en ondervleugel een koperkleurige vlek.

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Na een mooie wandeling en excursie op de Tongplaat hadden we nog heel even tijd om een kijkje te nemen bij een gedeelte van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit gebied is vrij recent aangekocht en heringericht om de Dordtse Biesbosch en Sliedrechtse Biesbosch met elkaar te verbinden. Je kon goed zien dat het gebied nog vroeg in de ontwikkeling zit. Er stonden al wat mooie gele bloemen van het Klein Hoefblad. Deze plant is een van de vroegst bloeiende soorten (vanaf februari al) en een echte pioniersoort die voorkomt in vochtige en voedselrijke omgewerkte grond. Een ander goed voorbeeld was dat nog een andere pionier, de Kleine Plevier, aanwezig was. Deze vogels broeden graag op kale of schaars begroeide grond. Helaas kwam de wind nogal flink opzetten en was het niet makkelijk om de vogels goed te zien en fotograferen, maar ik kom hier zeker bij beter weer nog eens terug kijken. Vanaf het vlonderpad kon je prachtig de vele soorten watervogels van dichtbij zien (Kuifeend, Kokmeeuw, Wilde Eend, Slobeend, Bergeend, Aalscholver, Meerkoet, Waterhoen, Dodaars, Tafeleend, Knobbelzwaan, Pijlstaart etc.).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: