Mooie ochtend in de Hollandse Biesbosch

Een zonnige ochtend in de Hollandse Biesbosch met veel vogelsoorten zoals de Tjiftjaf, Koperwiek, Zomertaling en Kleine Plevier.

Slikken aan het Haringvliet

Beningerslikken en Korendijkse slikken, twee mooie relatief nieuwe natuurgebieden aan de rand van het Haringvliet en het Spui. Toen in 1970 het Haringvliet werd afgesloten verdween het getij uit het gebied. De gebieden verruigden (meer bosgroei) en kreken slibden dicht. Inmiddels speelt het water weer wel de hoofdrol en geven de dynamiek en variatie in het landschap een belangrijk voedsel- en broedgebied aan vogels in de Nederlandse Delta.